Zoekopdracht aanpassen

Zoekresultaten

Robbentocht

Robben- en schelpentocht

Excursie eendenkooi

Vuurtoren

Natuurcentrum Ameland

Maritiem Centrum

Cultuurhistorisch museum

Landbouw- en juttersmuseum

Molen De Verwachting

Nobels Nostalgisch Museum

Zwemmen

Expositie

Kerkdienst

Eco safari

Bunkermuseum

Wadwandeling Buren

WADWANDELING

Laarzen aantrekken. Niet op blote voeten
Omschrijving

Tijdens de excursie wordt er ingegaan op het ontstaan, beheer, bedreigingen, maar vooral ook de enorme natuurwaarden die in het Waddengebied aanwezig zijn. Door een stukje bodem uit te spitten ontdekt u de enorme rijkdom en variatie aan bodemdieren. U ontdekt bijvoorbeeld in een kuiltje een achtergebleven platvisje of een krab en met de verrekijker ziet u foeragerende vogels van diverse pluimage. Er zal vooral getoond worden dat al deze organismen van elkaar afhankelijk zijn en samen een natuurlijk systeem vormen met aan het hoofd de zeehond.

Foto's
Prijzen