Zoekopdracht aanpassen

Zoekresultaten

Robbentocht

Robben- en schelpentocht

Strandrit met de Strandexpress

Wadwandeling

Strandexcursie

Cultuurhistorische dorpswandeling

Enkele reis Terschelling

Excursie eendenkooi

Vuurtoren

Demonstratie paardenreddingboot

Natuurcentrum Ameland

Maritiem Centrum

Cultuurhistorisch museum

Landbouw- en juttersmuseum

Molen De Verwachting

Juttersschatgraaftocht

Strandrit met platte wagen

Vissen

Nobels Nostalgisch Museum

Braderie

Zwemmen

Concert

Dansuitvoering

Expositie

Kerkdienst

Filmset Penny's Shadow

Amelander men- en rijvereniging

Fietstocht

Bunkermuseum

Strandritten

Natuurexcursie Bos en Duin

EXCURSIE BOS EN DUIN

Verrekijker meenemen. Duur 1½ uur
Omschrijving

Tijdens de excursie Bos en Duin bezoekt u twee verschillende soorten landschapstypen, gelegen ten noorden van het dorp Nes, namelijk het 'kwekerijbos' en het duinreservaat 'hagendoornveld'.

U wordt op uitgebreide wijze geconfronteerd met de aanwezige flora en fauna. Soms in algemene zin als het merels in het bos of helmgras in de duinen betreft. Soms in heel bijzondere zin als het de bloei van de kleine keverorchis of de balts van de blauwe kiekendieven boven het hagendoornveld betreft. Tevens wordt ingegaan op de relatie die de mens met deze flora en fauna heeft als het natuurbeheer zoals dat hier door Staatsbosbeheer gevoerd wordt en publieksgeleiding aan de orde komen. U ontdekt wellicht interessante belevenissen waarvan u vooraf het bestaan niet had vermoed.

Foto's
Prijzen