Zoekopdracht aanpassen

Zoekresultaten

Vuurtoren

Natuurcentrum Ameland

Maritiem Centrum

Cultuurhistorisch museum

Landbouw- en juttersmuseum

Molen De Verwachting

Nobels Nostalgisch Museum

Zwemmen

Concert

Expositie

Kerkdienst

Bunkermuseum

Robben + Schelpenbank met MS Ameland

ROBBEN- EN SCHELPENTOCHT

Duur ± 2½ à 3 uur
Omschrijving

Een robbentocht is een rondvaart over de Waddenzee met als hoogtepunt een kijkje in het natuurreservaat waar de zeehonden zich ophouden. Deze tocht gaat door diverse geulen die alle gevormd zijn door de natuurlijke stroming van het water veroorzaakt door eb en vloed en zich op grillige wijze tussen de vele zandbanken doorslingeren. Wanneer de zandbanken zijn drooggevallen is daarop veel te zien zoals mosselen, kokkels en verschillende soorten vogels die daar hun kostje bij elkaar scharrelen.

Onderweg vertelt de schipper hoe de getijbeweging van eb en vloed ontstaat en houdt hij u op de hoogte van wat er verder zoal te zien is.

Wanneer het Robbeneiland dicht genaderd is wordt er omgeroepen dat er aan boord nu stilte moet worden betracht en ook de motoren draaien nu bijna geruisloos om op deze manier de zeehonden van wat dichterbij te bekijken zonder dat ze onrustig worden. Na dit schitterende tafereel wordt het zeegat overgestoken waarbij u een mooi gezicht heeft op de oostpunt van Terschelling en de Noordzee.

Eenmaal bij de westpunt van Ameland aangekomen vaart u vlak langs het strand van Hollum en heeft u een uniek uitzicht vanuit zee op het dorp. Op de terugreis ziet u het eiland van een hele andere kant en vertelt de schipper u over historische feiten. Wanneer het een tocht naar de robbenbank met ook een uitstapje op de schelpenbank betreft dan wordt op een gegeven moment de boeg tegen een steile kant van de zandbank gevaren waar enorm veel schelpen liggen en wordt er vanaf het voordek een ladder uitgezet zodat degene die dat graag wil, een half uur van boord kan gaan om er een wandeling te maken over de drooggevallen zeebodem of wat schelpen kunt verzamelen.

Vertrek uit de haven in Nes.

Foto's
Prijzen